Facebook Pixel

Daily Archives: 22.01.2018

Кота 0.00 на обект Colour code Варна

Изпълнение на кофражни работи и армировка на кота 0.00 на обект „Жилищна сграда Colour Code, гр. Варна” 5.0 01

Прочетете повече