Facebook Pixel

Първа копка на обект Симеоново 145, гр. София

Първа копка на обект Симеоново 145, гр. София

Първа копка на обект Симеоново 145, гр. София

На 15.08 започнахме изграждането на обект „Две жилищни сгради – сграда А, сграда Б в тяло 1 и 2 и подземни гаражи XII-2257, кв. 37, м. „Симеоново-север“, район Витоша, гр.София. Комплексът е с обща площ 2900 кв.м. и ще се състои от две сгради с общ подземен гараж. Зоните между жилищните части върху покрива на подземния гараж ще са организирани като озеленени дворове с висока растителност и директен достъп.

Оставете коментар