Facebook Pixel

Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ж.к. Овча купел, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ж.к. Овча купел, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ж.к. Овча купел, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Завършеност на етап: Акт 14

Общо РЗП: 7015,79 м2

Срок на изпълнение: 10 месеца

Начало: м. Октомври 2021 г.

Проектът е за многофамилна жилищна сграда с магазини, разположени на партера с директен достъп от улицата, подземни гаражи на две нива и апартаменти на жилищните етажи.
Визията на сградата е модерна, с чисти, прави форми. Фасадното решение тип “бар код“ е осигурено с минимално разместване на прозорците в еркерите и по-дебела изолация пред тухления зид от 12 см във вертикала, даваща характерното членение.

Осигурени са 60 места за паркиране в границите на имота.
В сградата са проектирани 55 бр. жилища с различни площни характеристики и 4 бр. магазини. Функцията на апартаментите е изчистена, с ясни ходови линии и еднопространствено оформена дневна част с трапезария и кухня.

фасадни решения, ремонтни дейности