Facebook Pixel

Многофамилни жилищни сгради, кв. Бояна, гр. София

Многофамилни жилищни сгради

Многофамилни жилищни сгради, кв. Бояна, гр. София

Две многофамилни жилищни сгради с ателиета, подземни гаражи, допълващо застрояване и изгребна яма, кв.11, м. Беловодски път-Боянски район “Витоша“ – гр. София

Общо РЗП: 2407 м2

Завършеност на етап: Акт 14

Срок на изпълнение: 11 месеца

Начало: м. Декември 2022 г.

Проектът се състои от две многофамилни жилищни сгради с ателиета, подземни гаражи, допълващо застрояване и изгребна яма, с общо подземно паркиране обслужващо двете сгради – Сграда 1 и Сграда 2. Подземният паркинг е реализиран под сграда 1, като достъпът за живущите до сграда 2 е посредством топла връзка между двете сгради. Съгласно показателите по общ устройствен план и визата за проектиране сградите са на 3 етажа.

Сграда 1 е на 5 нива, състоящи се от един сутеренен етаж – паркинг, 3 надземни жилищни етажа и един подпокривен жилищен етаж. В сутерена се осигурява паркиране на 13 броя автомобили – 9 броя паркоместа и 4 броя самостоятелни гаражни клетки. Сградата се състои от 6 броя апартаменти, 6 броя складови помещения, топла връзка за сграда 2, както и помещения за общи нужди и охрана.

Сграда 2 представлява жилищна сграда с 5 нива, състояща се от един подземен етаж, от който се осъществява топлата връзка за сграда 1, 3 надземни и един подпокривен жилищни етажа. Състои се от 5 броя апартаменти, 5 броя складови помещения, топла връзка за сграда 1 и 1 брой ателие за индивидуална творческа дейност.

Сградите са с монолитен стоманобетонен скелет, като се комбинира гредова и безгредова конструкция, плочите са с дебелина 20 см, укрепването на изкопа е по конструктивен проект и геоложко обследване – комбинация от пилотно фундиране и копаене на тактове и откоси за укрепване на изкопа и изливане на фундаментна плоча при двете сгради. И двете сгради са решени с трираменни стълби и асансьор разположен между стълбищните рамена, с цел по-добра шумоизолация на жилищните помещения, чрез отделяне от контактните стени с жилищните площи.

Покривите на сградите са плоски, като предвид денивелацията на терена, сградите са решени стъпаловдино. Покривната конструкция е съставена от хоризонтални покривни плочи, върху които се изпълнява детайл за отводняване и топлоизолиране на студен покрив.

Фасадите са комбинация от естествен камък и силиконова мазилка в два цвята.

фасадни решения, ремонтни дейности