Facebook Pixel

Жилищна сграда – център, гр. София

Строителство на жилищни сгради Главен градски център София

Жилищна сграда – център, гр. София

Възстановявяне на северозападна част от триетажна жилищна сграда и реконструкция на цялата сграда, местност „Главен градски център – зони Г-8 и Г-10“, кв. 457, УПИ XVII, гр. София

Изпълнение на довършителни строителни работи:

-изпълнение на фасадни и покривни работи

-изпълнение на сухо строителство – преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани;

-изпълнение на бояджийски работи;

-изпълнение на инсталации.

Общо: 1250 м2

Срок на изпълнение: от Септември 2017 г. до Октомври 2018 г.

фасадни решения, ремонтни дейности