Facebook Pixel

Жилищна сграда, гр. София

Жилищна сграда София - строителство от строител Имеа Груп

Жилищна сграда, гр. София

Жилищна сграда със заведение за бързо хранене и подземен гараж УПИ XVI 253, кв. 42, м. „Иван Вазов“, гр. София

Завършеност на етап Aкт 14

Общо РЗП: 2300 м2

Срок на изпълнение до Акт 14 – 9 месеца

21.03.2018

05.04.2018

09.05.2018

07.06.2018

27.07.2018

01.09.2018

01.10.2018

30.01.2019

фасадни решения, ремонтни дейности