Facebook Pixel

Жилищна сграда ж.к. Фондови жилища, гр. София

Жилищна сграда ж.к. Фондови жилища, гр. София

Жилищна сграда ж.к. Фондови жилища, гр. София

Многоетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в ж.к. Фондови жилища, гр. София

Общо РЗП:  4941,37 м2

Завършеност на етап: Акт 14

Срок на изпълнение: 8 месеца

Начало: м. Февруари 2021 г.

Сградата е проектирана с облик, който да се вписва в средата и да не е в противоречие с околните сгради. Използвани са едни и същи архитектурни похвати при решаване на балкони, лоджии, еркери и плоски покриви. Конструкцията на сградите е предвидена като монолитна стоманобетонова, комбинирана – безгредова – за жилищните етажи и с греди и колони за сутерена. Фундаментът на сградата е предвиден като фундаментна плоча, под която има положени подложен бетон, битумна хидроизолация и защита на хидроизолацията от армирана циментова замазка. Покривът е проектиран като плосък с предвидени хидро- и топлоизолация по него съгласно проекта за енергийна ефективност.

Сградата разполага с общо 20 гаража, 17 паркоместа (две от които за хора в неравностойно положение) и 29 места за велосипеди. За партерния етаж са предвидени магазини, а останалите етажи ще бъдат жилищни. Сградата ще разполага и с едно жилище с лесен достъп за хора в неравностойно положение.

03.02.2021

15.03.2021

30.05.2021

30.07.2021

10.08.2021

01.10.2021

01.12.2021

10.01.2022

01.05.2022

01.10.2022

фасадни решения, ремонтни дейности