Facebook Pixel

Сертификати

Сертификати от Камарата на строителите в България

ISO 14001:2015 – международен стандарт, определящ изискванията към системата за управление на околната среда. Прилагането на стандарта дава възможност да се разработи и приложи ефективно действаща система на управление по отношение на опазването на околната среда.