Facebook Pixel

Еднофамилна жилищна сграда м. Траката, гр. Варна

Еднофамилна жилищна сграда м. Траката, гр. Варна

Еднофамилна жилищна сграда м. Траката, гр. Варна

Завършеност на етап груб строеж

Общо РЗП: 350 м2

Срок на изпълнение: 4 месеца

Начало: м. Март 2019 г.

Жилищната сграда е двуетажна, масивна. Поради спецификата на терена е оформено сутеренно ниво, което е отворено от южната страна на имота. За всички фасадни стени ще бъдат приложени комбинирани системи от вентилируема фасада и стандартна система със силиконова мазилка. Всички външни стени ще бъдат топлоизолирани, а покривите ще се хидроизолират с ПВЦ мембрана. Поради спецификата и сложността на терена, ще се оформят подпорни стени и стъпала, които ще бъдат изпълнени от бетон и камък.