Facebook Pixel

За нас

ЗА СТРОИТЕЛНА ФИРМА ИМЕА ГРУП:


Основна дейност

ИМЕА ГРУП ООД развива дейност в областта на проучването, проектирането, цялостното изграждане и ремонт на сгради и търговията с недвижими имоти.

 

История

Фирмата е основана от двамата съдружници Атанас Добрев и Марин Маринов, които имат дългогодишен опит в сферата на строителството. В работата си залагат на висококвалифициран екип, съвременна техника и високи критерии във всички етапи на строителството.Строителна фирма за жилищни сгради

Квалифицирани специалисти

ИМЕА ГРУП разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал и притежава собствена механизация, строително оборудване и инвентар. Работи с екип професионалисти в проектирането и строителния дизайн, които осигуряват разработване на проекти с голяма прецизност, въображение, оригиналност и функционалност. Също така компанията работи с фирми за строителен надзор, снабдени с всички необходими свидетелства и специалисти за изпълнение на независим строителен контрол.

 

Приоритет

Приоритетът на ИМЕА ГРУП са качественото изпълнение на строителните работи, сигурност и безопасност в процеса на работа, упоритост при преследване на целите, прецизност към детайлите, постоянен контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация, поддържане на коректни отношения с участниците в инвестиционния процес, лоялност в работата и отговорност към поетите ангажименти, както и постоянно усъвършенстване.


Сертификати от Камарата на строителите в България

ISO 14001:2015 – международен стандарт, определящ изискванията към системата за управление на околната среда. Прилагането на стандарта дава възможност да се разработи и приложи ефективно действаща система на управление по отношение на опазването на околната среда.
Партньори