Facebook Pixel

Многофамилна жилищна сграда, кв. Лозенец, гр. София

Многофамилна жилищна сграда, кв. Лозенец, гр. София

Многофамилна жилищна сграда, кв. Лозенец, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с офиси, ателиета и подземен гараж в кв. Лозенец, гр.София

Общо РЗП: 1424 м2

Завършеност на етап: Акт 14

Срок на изпълнение: 8 месеца

Начало: Септември 2022 г.

Обектът представлява четириетажна жилищна сграда с един полуподземен етаж с обществено обслужваща функция и един изцяло подземен сутеренен етаж за нуждите на паркирането, достъпът до който е решен с рампа до нивото на полуподземния етаж и автомобилна платформа до сутеренно ниво за постигане на по-добра ефективност при паркиране.
Сградата се състои от 8 апартамента, два офиса на полуподземно ниво, подземен гараж с 9 броя паркоместа и един гараж с 9 броя складови помещения към апартаменти и помещение за абонатна станция. Сградата е с монолитен стоманобетонен скелет с комбинирана гредова и безгредова конструкция. Предвижда се пилотно фундиране по имотната граница за укрепване на изкопа и изливане на фундаментна плоча.
Покривът е скатен, конструкцията му е съставена от хоризонтални покривна плочи и се състои от монолитен стоманобетон.
Плътните части по фасадите са изградени с тухли, по северната и източната фасада се предвижда облицовка от естествен камък. Топлоизолацията е EPS, като между етажите се предвижда прекъсване на топлоизолационния материал с негорим такъв от каменна вата. Плоските покривни елементи са решени с топлоизолация от XPS, върху който се полага циментова замазка за наклон и след обработка се поставя двупластна хидроизолация. Вътрешните преградни зидове между апартаментите са от стени керамична тухла. Подовите настилки са от паркет и гранитогрес. За сутерена се предвижда настилка от шлайфан бетон. Стълбищната клетка е решена с настилка от гранит.

01.10.2022

01.12.2022

01.01.2023

01.02.2023

01.05.2023

01.07.2023

01.08.2023

10.12.2023

01.03.2024

фасадни решения, ремонтни дейности