Facebook Pixel

Складово хале, гр. София

Складово хале, гр. София

Складово хале, гр. София

Складово хале с магазин, бул. Ботевградско шосе, гр. София

Общо РЗП: 960 м2

Завършеност на етап: Акт 16

Срок на изпълнение: 5 месеца

Начало: м. Декември 2020 г.

Обектът ще се състои от тяло на един етаж с размери 21м на 42м, конструкцията ще бъде стоманена.
Сградата е разделена на три зони чрез монолитна стена до покрива. Южната и средната зона са с функция на склад, а северната зона е предназначена за склад и магазин.
Носещата конструкция е решена като едноотворна рамка с корави възли и ставна връзка към фундаментите с отвор 21м. Колоните са ставно свързани с фундаментите и кораво свързани с ригела. Хоризонталните сили се поемат от рамки в двете основни направления. Покривът ще е двускатен с покритие от покривни сандвич панели с пълнеж от полиуретан и минерална вата и прозрачни покривни панели.
В имота е осигурен паркинг за 5бр. автомобила.

01.02.2021

15.03.2021

01.06.2021

фасадни решения, ремонтни дейности