Facebook Pixel

Жилищна сграда, с. Бистрица

Жилищна сграда, с. Бистрица

Жилищна сграда, с. Бистрица

Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма, с. Бистрица

Общо РЗП: 610 м2

Завършеност на етап: Акт 14

Срок на изпълнение до акт 14: 5 месеца

Начало: м. Януари 2021г.

Завършеност на етап Акт 15: м. Декември 2021г.

фасадни решения, ремонтни дейности